|        
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci
Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. Maria Dąbrowska
Ilość i pośpiech nie są przyjaciółmi artysty. Sławomir Mrożek
Sztuka wymaga uznania. Cyceron
Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom. Stefan Kisielewski
Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw. Pablo Picasso
Zgoda obywateli to mur obronny miast. Horacy
Przeświadczenie, że właśnie wytwarza się przyszły zabytek, bardzo człowieka mobilizuje. Małgorzata Musierowicz
Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat. Oscar Wilde
Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. Marcel Proust
Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. Giordano Bruno
Życie jest chmurne, a sztuka radosna. Friedrich Schiller
Tylko niewielka część architektury należy do dziedziny sztuki: grób i pomnik. Adolf Loos
Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia. Fryderyk Nietzsche
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit. André Maurois
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem. Waldemar Łysiak

Mury obronne miasta Nowe