2018 Zabezpieczenie ruin kościoła pw. św. Mikołaja w Łebie

Konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. Św. Mikołaja w Łebie obejmowało odbudowę muru, dezynfekcje, oczyszczenie, wzmocnienie, uzupełnianie, izolację korony muru, fugowanie. Celem prac było zachowanie reliktów kościoła Św. Mikołaja w formie trwałej ruiny.