2019 – 2020 Konserwacja Poczty w Kołobrzegu

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach frontowych budynku Poczty w Kołobrzegu obejmowały: dezynfekcję, oczyszczenie elewacji, oczyszczenie kształtek glazurowanych, rozebranie i przemurowanie luźnych elementów parapetów, odsolenie partii ścian z wykwitami solnymi, usunięcie zniszczonych fug i zdegradowanych cegieł, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej i przygotowanie planu naprawczego, uzupełnienie ubytków, zrekonstruowanie ubytków w krasnalach, zakonserwowanie kształtek ceramicznych i wykonanie nowych kształtek, scalenie kolorystyczne całości, hydrofobizację.
Podstawowym problemem stwarzającym duże zagrożenie były liczne spękania elementów ceramicznych skutkujące odpadaniem fragmentów cegieł. Celem prac było usunięcie przyczyn postępującej gwałtownie destrukcji muru, odtworzenie jego charakteru i walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych.