2018 Konserwacja murów obronnych w Lęborku

Konserwację fragmentów XIV-wiecznych zabytkowych murów miejskich w Lęborku przeprowadzaliśmy od sierpnia do października 2018 roku. Przeprowadzone prace: usunięcie tynków, oczyszczenie powierzchni cegieł, wzmocnienie strukturalne, odsolenie, usunięcie fug, uzupełnienie cegieł i kamieni, uzupełnienie fug i ubytków cegieł, hydrofobizacja czapki oraz scalenie kolorystyczne. Zakres projektu obejmował fragment murów wraz z basztą (od strony rzeki Łeby) o długości ok. 35 m.