2017 Konserwacja krypt klasztornych w Mogilnie

Krypty w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty należącym do Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów konserwowaliśmy w 2017 roku. Wykonane prace: dezynfekcja, usunięcie fug, usunięcie zapraw i tynków, oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną oraz ręczną, fugowanie uzupełnianie, tynkowanie, ułożenie posadzek, wykonanie fałszywego stropu, patynowanie. Głównym celem prowadzonych prac konserwatorskich było przystosowanie krypt do zwiedzania oraz usunięcie podstawowych skutków działania czynników niszczących. Przesiąkanie wody poprzez ściany i sklepienia krypt wymagało przede wszystkim zbadania źródeł wody i sposobu jej migracji, a dopiero w dalszej kolejności metod zabezpieczenia materiału zabytkowego.