2017 – 2018 Kopuła w Pałacu Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Konserwacja dekoracji sztukatorskiej kopuły Wieżyczki Zachodniej w Zespole Zamkowo-Pałacowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej trwała od grudnia 2017 roku do maja 2018. Obiekt oczyszczono, zdezynfekowano, podklejono wzmocnienia, uzupełniono, zrekonstruowano brakujące elementy i scalono całość kolorystycznie. Prace obejmowały gzyms, sztukaterie, tynki i sgrafitto, którego pozostałości odkryto podczas konserwacji i zrekonstruowano.