2022 Dworzec Kolejowy w Węglińcu

Konserwacja ceramicznych rzeźb gryfów i kolumn oraz gzymsów ciągnionych w hali głównej dworca. Dodatkowo konserwacja zabytkowych poidełek, wraz z odtworzeniem kafli i płaskorzeźb delfinów.