2022 Mur obronny zamku w Ojcowie

Konserwacja zabezpieczająca w formie trwałej ruiny fragmentów murów obronnych zamku w Ojcowie.