2017 Rzeźba z brązu „Wiktoria rzucająca wieniec”

Obiekt znajduje się na terenie szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Wykonano dokumentację fotograficzną stanu przed demontażem rzeźby. Zdjęto rzeźbę z postumentu za pomocą dźwigu. Po demontażu rzeźby, okazało się, że podstawa, na której umieszczono posąg jest zaopatrzona od spodu w narożniki kotwiące. Przewieziono obiekt do pracowni.
Usunięto powłoki malarskie metodą chemiczną w okładach z ligniny. Po zdjęciu powłok malarskich oczyszczono brąz metodą strumieniowo-ścierną. Ubytki rzeźby uzupełniono poprzez lutowanie, mniejsze ubytki uzupełniono woskiem. Rzeźbę zabezpieczono i zamontowano na przygotowanym postumencie oraz wykonano dokumentację powykonawczą.