2017 Rzeźba Syrenki z Rynku Starego Miasta w Warszawie

Prace trwały od stycznia do marca 2017 roku. Wykonano dokumentację fotograficzną i dokonano oceny zniszczeń. Następnie przewieziono rzeźbę do pracowni. Oczyszczono powierzchnię „starego” wzmocnienia ramy podstawy i zabezpieczono antykorozyjnie kątowniki stalowe. Usunięto stare wypełnienia naprawcze przy podstawie i miejscach pękniętych. Wzmocniono konstrukcję podstawy i wnętrza. Oczyszczono powierzchnię w miejscach pęknięć i ubytków do mocnej cynkowej powierzchni dającej się lutować. Wykonano w odlewie cynkowe elementy do podstawy. Przylutowano je oraz zalutowano pęknięcia. Oczyszczono i odtłuszczono całą powierzchnię rzeźby. Usunięto w ten sposób starą skrystalizowaną powłokę z wosku i zabrudzenia. Na powierzchnie naprawiane (goły cynk) zastosowano podkład z zawartością brązu, a następnie spatynowano w celu ujednolicenia kolorystycznego. Powierzchnię zabezpieczono. Wykonano dokumentację powykonawczą.