2016 Rzeźby Redlera z Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim

Prace trwały od czerwca do września 2016 i obejmowały: dezynfekcję, mycie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem, mechaniczne usunięcie wtórnych spoin oraz uzupełnień z zapraw cementowych, oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień, wzmocnienie strukturalne, odsolenie, podklejenie szczelin i pęknięć, uzupełnienia ubytków piaskowca, rekonstrukcję z piaskowca (głowę putta a także prawą rękę Herkulesa walczącego z bykiem kreteńskim), uzupełnienie większych ubytków cokołu, scalenie kolorystyczne, Oczyszczenie i zabezpieczenie farbą antykorozyjną, zabezpieczenie styku kompozycji rzeźbiarskich ze ścianami wieży, zabezpieczenie rzeźby hydrofobowym preparatem.