2014 Konserwacja krypt w Archikatedrze Warszawskiej

Krypty w Archikatedrze Warszawskiej konserwowaliśmy w 2014 roku. Wykonane prace: dezynfekcja, oczyszczenie detali kamiennych oraz wypraw terrazytowych, osuszanie, fugowanie uzupełnianie, polerowanie, patynowanie i zabezpieczenie. Głównym celem prowadzonych prac konserwatorskich było przystosowanie krypt do zwiedzania oraz usunięcie podstawowych skutków działania czynników niszczących.